Xác định sách là một trong những người thầy vĩ đại nhất, một trong những con đường ngắn nhất,
nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất trong quá trình thực học, khai phóng và chuyên sâu của mỗi người.
PACE nỗ lực xuất bản và phát hành các tủ sách quan trọng cho doanh giới, giáo giới và đại chúng.
 • Tủ sách doanh trí

  Gồm những cuốn sách thiết yếu dành cho doanh giới & doanh nghiệp, do Trường PACE tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách kinh điển

  Gồm những cuốn sách tinh hoa thế giới nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách giáo dục

  Gồm những cuốn sách thiết yếu dành cho giáo giới & cho ngành giáo dục, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách lịch sử

  Gồm những cuốn sách kinh điển về lịch sử và lịch sử văn minh thế giới, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách khai phóng

  Gồm những cuốn sách nhằm tiếp sức cho hành trình “Tự lực Khai phóng”, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

Tủ sách doanh trí | Tựa sách: VƯỢT XA KỸ THUẬT SỐ

VƯỢT XA KỸ THUẬT SỐ

Tác giả: Paul Leinwand và Mahadeva Matt Mani
Biên dịch: Lương Ngọc Phương Anh
Xuất bản: PACE Books

235,000 đ

 

VƯỢT XA KỸ THUẬT SỐ
(Beyond Digital)

Cách thức các nhà lãnh đạo dẫn đầu chuyển hóa tổ chức
và định hình tương lai trong kỷ nguyên số.

 

Ngày nay, số hóa đã ngày càng trở nên quen thuộc trong đời sống doanh nghiệp, thậm chí số hóa còn được xem là “câu thần chú” tạo ra sự thay đổi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, giữa lúc nhiều doanh nghiệp vẫn còn đang nhọc nhằn theo đuổi con đường số hóa thì Paul Leinwand và Mahadeva Matt Mani cho rằng số hóa là chưa đủ và chuẩn bị trở nên lỗi thời. Họ đã giới thiệu một tương lai Vượt Xa Kỹ Thuật Số.

Paul Leinwand và Mahadeva Matt Mani là những nhà tư vấn nổi tiếng thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực chiến lược, tăng trưởng, và chuyển đổi doanh nghiệp. Với bề dày kinh nghiệm trong công tác tư vấn cho đội ngũ giám đốc điều hành của nhiều tổ chức trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau trên thế giới, họ đã đúc kết được nhiều phương pháp thực hành hiệu quả. Và cùng với những kết quả nghiên cứu gần đây, họ đã cho ra mắt một cẩm nang hướng dẫn rất đáng đọc về công tác chuyển đổi doanh nghiệp mang tên Vượt Xa Kỹ Thuật Số.

Dựa trên kết quả nghiên cứu 12 công ty thành công trong công tác chuyển đổi, các tác giả đã phân tích phương pháp thực hành của 12 công ty dẫn đến thành công và rút ra 7 yêu cầu cấp bách mà các doanh nghiệp phải đặc biệt lưu ý nếu muốn chuyển đổi thành công, bao gồm:

1.      Tái hình dung vị trí của công ty trên thế giới

2.      Nắm bắt và tạo giá trị thông qua các hệ sinh thái

3.      Xây dựng hệ thống thông tin khách hàng độc quyền

4.      Điều hành tổ chức theo định hướng kết quả

5.      Đảo ngược trọng tâm của đội ngũ lãnh đạo

6.      Tái thiết khế ước xã hội với nhân viên

7.      Phá vỡ phong cách lãnh đạo của bản thân

Như các tác giả đã chia sẻ, số hóa là một công cuộc tốn nhiều nguồn lực, và đặc biệt trước sự thay đổi nhanh chóng của cuộc sống, chúng ta sẽ không bao giờ số hóa kịp. Vì vậy, chúng ta phải nhìn xa trông rộng hơn, với tầm nhìn về một tương lai Vượt Xa Kỹ Thuật Số nếu muốn thành công, và công tác chuyển hóa tổ chức và định hình tương lai là chuyện cấp bách đối với những nhà lãnh đạo dẫn đầu trong kỷ nguyên số.

 

Kết nối với chúng tôi xuatban@PACE.edu.vn https://PACEBOOKS.PACE.edu.vn