Cuốn sách «So sánh giáo dục gia đình giữa phụ huynh Pháp và Việt Nam» là kết quả của một dự án nghiên cứu do Viện IRED chủ trương, được Nhà xuất bản KHXH ấn hành. Cuốn sách thuộc «Tủ sách phát triển giáo dục» do Viện IRED tuyển chọn và giới thiệu.  

" /> SO SÁNH GIÁO DỤC GIA ĐÌNH GIỮA PHỤ HUYNH PHÁP VÀ VIỆT NAM
Xác định sách là một trong những người thầy vĩ đại nhất, một trong những con đường ngắn nhất,
nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất trong quá trình thực học, khai phóng và chuyên sâu của mỗi người.
PACE nỗ lực xuất bản và phát hành các tủ sách quan trọng cho doanh giới, giáo giới và đại chúng.
 • Tủ sách doanh trí

  Gồm những cuốn sách thiết yếu dành cho doanh giới & doanh nghiệp, do Trường PACE tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách kinh điển

  Gồm những cuốn sách tinh hoa thế giới nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách giáo dục

  Gồm những cuốn sách thiết yếu dành cho giáo giới & cho ngành giáo dục, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách lịch sử

  Gồm những cuốn sách kinh điển về lịch sử và lịch sử văn minh thế giới, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách khai phóng

  Gồm những cuốn sách nhằm tiếp sức cho hành trình “Tự lực Khai phóng”, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

Tủ sách giáo dục | Tựa sách: SO SÁNH GIÁO DỤC GIA ĐÌNH GIỮA PHỤ HUYNH PHÁP VÀ VIỆT NAM

SO SÁNH GIÁO DỤC GIA ĐÌNH GIỮA PHỤ HUYNH PHÁP VÀ VIỆT NAM

SO SÁNH GIÁO DỤC GIA ĐÌNH GIỮA PHỤ HUYNH PHÁP VÀ VIỆT NAM

Tác giả: Nguyễn Khánh Trung
Biên dịch:
Xuất bản: IRED và NXB Khoa học Xã hội

120,000 đ

 

SO SÁNH GIÁO DỤC GIA ĐÌNH
GIỮA PHỤ HUYNH PHÁP VÀ VIỆT NAM

Thưa Quý bạn đọc,

Cuốn sách «So sánh giáo dục gia đình giữa phụ huynh Pháp và Việt Nam» là kết quả của một dự án nghiên cứu do Viện IRED chủ trương, được Nhà xuất bản KHXH ấn hành. Cuốn sách thuộc «Tủ sách phát triển giáo dục» do Viện IRED tuyển chọn và giới thiệu.  

Để có các dữ liệu, ngoài việc nghiên cứu các tài liệu, chúng tôi đã phỏng vấn sâu một số các phụ huynh Việt và Pháp, cũng như đã chọn một số gia đình tại hai quốc gia để thực hiện quan sát trực tiếp.

Vì đây là kết quả một dự án nghiên nghiên cứu, tôi hi vọng cuốn sách sẽ phục vụ được phần nào cho các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục cũng như các nhà làm chính sách, các nhà quản lý giáo dục.

Nội dung chính mà cuốn sách đề cập là cách tư duy và cách giáo dục con cái của các bậc cha mẹ, nên tôi nghĩ nó gần gũi và hữu ích cho các bậc phụ huynh đang phải nuôi dạy con cái của mình với những câu chuyện mà các bậc cha mẹ thường gặp hằng ngày chẳng hạn: vấn đề máy tính, điện thoại di động, game và internet trong việc giáo dục con cái; dạy con tự chủ; các hình thức thưởng phạt con cái ; vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc nhà, làm việc bên ngòai ; sự phối hợp giữa người lớn với nhau (vợ - chồng, ông bà – cha mẹ) trong việc giáo dục con cái, vv.

Cuốn sách được chia làm 5 chương : trong Chương 1, chúng tôi tổng quan các tài liệu, lý thuyết liên quan đến đề tài, cũng như trình bày cách đặt vấn đề, cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu của đề tài ; từ Chương 2 đến Chương 4 là phần trình bày các kết quả nghiên cứu. Một cách cụ thể, Chương 2 trình bày nhận thức của các phụ huynh Việt và Pháp về con trẻ và về cách thức giáo dục con cái họ. Chương 3 trình bày về những chờ đợi của các phụ huynh về con cái họ ngay hiện tại và trong tương lai, nghĩa là trình bày nhận thức, quan niệm của họ về mục tiêu mà họ đặt ra trong giáo dục gia đình. Chương 4 mô tả so sánh về cách thức thực hành giáo dục hằng ngày của các phụ huynh. Và cuối cùng trong Chương kết luận, chúng tôi  tổng kết lại tất cả những gì đã trình bày, từ đó đề cập đến khuynh hướng biến chuyển trong nhận thức vá cách thức thực hành giáo dục con trẻ trong gia đình tại hai nước, bàn luận làm rõ lý thuyết chúng tôi rút ra từ đề tài, cũng như trình bày những suy nghĩ của mình về hiện trạng giáo dục gia đình Việt Nam hiện nay và từ đó nói đến một phương thức giáo dục khả dĩ như là một khuyến nghị.

Như trong Lời cám ơn đã trình bày, cuốn sách này là thành quả từ công sức của nhiều người, nên tôi xin ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và các đồng nghiệp trong và ngoài Viện IRED, các thành viên trong hội đồng phản biện và Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội đã rất nhiệt tình tạo điều kiện cho cuốn sách được đến với bạn đọc một cách sớm nhất.

Xin chân thành cám ơn tất cả Quý bạn đọc.

Nguyễn Khánh Trung

Kết nối với chúng tôi xuatban@PACE.edu.vn https://PACEBOOKS.PACE.edu.vn