Xác định sách là một trong những người thầy vĩ đại nhất, một trong những con đường ngắn nhất,
nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất trong quá trình thực học, khai phóng và chuyên sâu của mỗi người.
PACE nỗ lực xuất bản và phát hành các tủ sách quan trọng cho doanh giới, giáo giới và đại chúng.
 • Tủ sách doanh trí

  Gồm những cuốn sách thiết yếu dành cho doanh giới & doanh nghiệp, do Trường PACE tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách kinh điển

  Gồm những cuốn sách tinh hoa thế giới nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách giáo dục

  Gồm những cuốn sách thiết yếu dành cho giáo giới & cho ngành giáo dục, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách lịch sử

  Gồm những cuốn sách kinh điển về lịch sử và lịch sử văn minh thế giới, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách khai phóng

  Gồm những cuốn sách nhằm tiếp sức cho hành trình “Tự lực Khai phóng”, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

Tủ sách doanh trí | Tựa sách: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Tác giả: James D. Kirkpatrick và Wendy Kayser Kirkpatrick
Biên dịch: Lê Hồng Vân
Xuất bản: PACE Books

255,000 đ

 

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO
(Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation)

 

“Nói đến đánh giá đào tạo: không ai có thể vượt qua Kirkpatrick!”

 

 

Donald L. Kirkpatrick (15/3/1924 – 9/5/2014) - cựu Giáo sư tại Đại học Wisconsin và Chủ tịch kỳ cựu của Hiệp hội Đào tạo & Phát triển Hoa Kỳ (ngày nay được gọi là Hiệp hội Phát triển Tài Năng / Association fo Talent Development / ATD). Ông nổi danh với tư cách là “cha đẻ” của Mô hình “Bốn cấp độ” có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực đánh giá kết quả đào tạo & phát triển.

 

Tiến sĩ James D. Kirkpatrick và Wendy Kayser Kirkpatrick là đồng sở hữu của Kirkpatrick Partners. Cùng nhau, họ tiếp bước và làm mới công việc và mô hình tuyệt vời từ di sản của cha.

 

Cuốn sách “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO” được đánh giá là bản cập nhật kịp thời cho một mô hình đánh giá đã trở thành kinh điển. Bốn cấp độ đánh giá đào tạo của Don Kirkpatrick vốn là mô hình đánh giá đào tạo được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Hầu như giảng viên nào cũng đã từng sử dụng bốn cấp độ Phản ứng, Học tập, Hành vi và Kết quả trong thực hành của họ.

 

Tuy nhiên, hiện nay có bao nhiêu biến thể của “mô hình Kirkpatrick”, biết bao nhiêu cách hiểu không đúng và cách áp dụng sai lầm. Do đó, với mục đích đính chính lại một lần cho rõ, James và Wendy Kirkpatrick, với nhiều năm kinh nghiệm phong phú của mình đã quyết định cùng nhau viết Bốn cấp độ đánh giá đào tạo của Kirkpatrick.

 

Các tác giả đã đào sâu, làm rõ những nguyên tắc cơ bản của mô hình truyền thống, đồng thời mở rộng những khái niệm và tiếp cận mới cho phù hợp với môi trường làm việc hiện đại ngày nay, từ đó đưa công trình ban đầu của tiến sĩ Don Kirkpatrick lên một tầm cao mới.

 

Họ thực sự hiểu rằng đánh giá không chỉ liên quan đến phân tích và số liệu. Nó liên quan nhiều hơn đến tinh thần con người đằng sau các chỉ số đo lường và đòi hỏi sự có mặt thường xuyên của con người trong suốt quá trình thực hiện. Mô hình bốn cấp độ nay đã được hoàn thiện hơn bao giờ hết!

 

Cuốn sách được chia làm bốn phần:

 

ü     Phần 1 giới thiệu những vấn đề cơ bản trong đánh giá, bao gồm câu hỏi quan trọng nhất: tại sao phải đánh giá; giới thiệu bốn cấp độ; Phản ứng, Học tập, Hành vi, và Kết quả; và giới thiệu mô hình Kirkpatrick mới: đảo ngược thứ tự của bốn cấp độ truyền thống, bổ sung một số khái niệm và tiếp cận mới đáp ứng sự phát triển của thời đại.  

ü     Phần 2 mô tả và minh họa chi tiết những nguyên tắc, phương pháp và công cụ thu thập dữ liệu.  

ü     Phần 3 bàn về những vấn đề cơ bản trong đánh giá và phân tích dữ liệu, nhấn mạnh sự đơn giản, sự kết nối giữa con người và các số liệu, tầm quan trọng của việc chứng minh được giá trị của đào tạo, và kết thúc bằng một danh sách những sai lầm thường gặp nhất trong quá trình đánh giá.

ü     Phần 4 cung cấp cho người đọc các trường hợp nghiên cứu để tham khảo. Trong các nội dung này có sự đóng góp bài viết cộng tác của rất nhiều chuyên gia đánh giá đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực.

 

“Tôi hy vọng bạn sẽ luôn coi trọng và ghi nhớ sức mạnh của sự tương tác giữa con người với con người trong đào tạo và đánh giá. Việc sử dụng các bản khảo sát hay công nghệ thì cũng tốt thôi, nhưng mối quan hệ giữa bạn với các học viên của mình và người quản lý của họ, cũng như các cuộc trò chuyện giữa bạn và họ, sẽ giúp cho nội dung đào tạo và dữ liệu đánh giá có thêm tính chất con người.”

 

 

 

Kết nối với chúng tôi xuatban@PACE.edu.vn https://PACEBOOKS.PACE.edu.vn