Xác định sách là một trong những người thầy vĩ đại nhất, một trong những con đường ngắn nhất,
nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất trong quá trình thực học, khai phóng và chuyên sâu của mỗi người.
PACE nỗ lực xuất bản và phát hành các tủ sách quan trọng cho doanh giới, giáo giới và đại chúng.
 • Tủ sách doanh trí

  "Tủ sách Doanh trí" bao gồm những cuốn sách quan trọng dành cho doanh giới và doanh nghiệp.

 • Tủ sách khai phóng

  “Tủ sách Khai Phóng” bao gồm những cuốn sách khai phóng quan trọng dành cho đại chúng.

 • Tủ sách giáo dục

  “Tủ sách Giáo Dục” bao gồm những cuốn sách quan trọng dành cho giáo giới và ngành giáo dục.

 • Tủ sách kinh điển

  “Tủ sách Kinh Điển” bao gồm những tinh hoa tri thức thế giới nhằm phục vụ công tác nghiên cứu.

Tủ sách giáo dục | Tựa sách: NGƯỜI THẦY GIỎI Ở MỌI LỚP HỌC

NGƯỜI THẦY GIỎI Ở MỌI LỚP HỌC

NGƯỜI THẦY GIỎI Ở MỌI LỚP HỌC

Tác giả: Nhiều tác giả
Biên dịch: Lê Thị Cẩm
Xuất bản: PACE Books

45.000 đ

 

 

Cuốn sách Người thầy giỏi ở mọi lớp học (A good teacher in every classroom), là một đúc kết những thành quả từ công trình nghiên cứu bởi Ủy ban đào tạo giáo viên thuộc Viện Hàn lâm quốc gia Hoa Kỳ. Tập sách phác thảo các khái niệm và chiến lược chủ yếu là những điều phải làm rõ trong quá trình đào tạo các giáo viên, các chính sách cần thiết để tất cả những giáo viên có thể tiếp cận với những kiến thức thiết yếu của người thầy, hơn thế để có thể trở thành những người thầy giỏi.

 

Người thầy giỏi thì cần phải biết điều gì?

- Hiểu biết về người học, về cách họ học và phát triển trong bối cảnh xã hội.

- Hiểu biết về nội dung môn học và những kỹ năng sẽ dạy, dựa trên các mục đích xã hội của giáo dục.

- Hiểu biết về phương pháp giảng dạy, dưa trên nội dung giảng dạy và người học, thông qua việc đánh giá và được hỗ trợ môi trường lớp học phong phú.

Kết nối với chúng tôi xuatban@PACE.edu.vn https://www.PACE.edu.vn/PACE-Books