Xác định sách là một trong những người thầy vĩ đại nhất, một trong những con đường ngắn nhất,
nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất trong quá trình thực học, khai phóng và chuyên sâu của mỗi người.
PACE nỗ lực xuất bản và phát hành các tủ sách quan trọng cho doanh giới, giáo giới và đại chúng.
 • Tủ sách doanh trí

  Gồm những cuốn sách thiết yếu dành cho doanh giới & doanh nghiệp, do Trường PACE tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách kinh điển

  Gồm những cuốn sách tinh hoa thế giới nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách giáo dục

  Gồm những cuốn sách thiết yếu dành cho giáo giới & cho ngành giáo dục, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách lịch sử

  Gồm những cuốn sách kinh điển về lịch sử và lịch sử văn minh thế giới, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách khai phóng

  Gồm những cuốn sách nhằm tiếp sức cho hành trình “Tự lực Khai phóng”, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

Tủ sách giáo dục | Tựa sách: LỖ HỔNG GIẢNG DẠY

LỖ HỔNG GIẢNG DẠY

LỖ HỔNG GIẢNG DẠY

Tác giả: James W. Stigler & James Hiebert
Biên dịch: Phan Minh Toàn Thư & Lê Thị Cẩm
Xuất bản: PACE Books

76,000 đ

Mục đích của Quyển sách "Lỗ hổng trong việc giảng dạy", là nhằm mang việc giảng dạy trong lớp đến gần với trọng tâm của phạm vi hoạt động giáo dục. Tầm quan trọng của việc giảng dạy như là đòn bẩy then chốt để cải thiện việc học của sinh viên. Việc giảng dạy là hành lang mà tất cả các cuộc cải cách giáo dục đều phải đi qua nếu các cuộc cải cách này muốn đi qua cánh cửa lớp học và cuối cùng nhắm đến cải thiện việc học của sinh viên. Trừ phi việc giảng dạy thay đổi, sinh viên sẽ không chú ý đến sự khác nhau Nhiều chính sách và những sáng kiến cải tiến gần đây đã xác nhận cho quan điểm này. Nhiều người đang dành một sự quan tâm đáng kể đến cải tiến việc dạy học.

Nhưng cũng có một số điều lý thú xảy ra. Sự quan tâm ngày càng nhiều đến việc cải tiến việc dạy học lại phát triển theo một hướng khác với hướng mà chúng ta suy nghĩ. Nói một cách đơn giản, phần lớn các chính sách nỗ lực cải tiến việc giảng dạy trong lớp học chú trọng vào việc cải tiến giáo viên hơn là chú trọng cải tiến việc giảng dạy và phần lớn đặt sự quan tâm đến việc ai là người ở trong lớp học hơn là điều mà người đó làm khi đến lớp dạy học. Phần lớn các chính sách về cải tiến việc giáo dục nhắm đến việc tuyển dụng các giáo viên tốt hơn: nâng cao tiêu chuẩn phẩm chất của giáo viên, làm cho qui trình cấp bằng khó khăn hơn và cải thiện lương bổng và tạo điểu kiện làm việc tốt hơn cho giáo viên. Ít có chính sách thể hiện sự quan tâm đến các phương pháp các giáo viên này sẽ sử dụng để khuyến khích việc học của sinh viên được tốt hơn. Ở đây chúng ta có thể thấy sự phân biệt giữa giáo viên và việc giảng dạy là một yếu tố quan trọng.

Khi bạn đọc quyển sách này, hãy nghĩ về việc dạy học. Bạn hãy tự hỏi làm sao việc dạy học của mình có thể cải tiến một cách đều đặn và kéo dài theo thời gian. Để nâng cao tính bức thiết, bạn hãy tự hỏi câu hỏi trên theo cách khác: nếu nước Mỹ muốn đảm bảo rằng việc giảng dạy 20 năm tới sẽ tốt hơn hôm nay, chúng ta nên làm gì hôm nay? Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này cung cấp một hướng cải thiện khả năng sáng tạo của giáo viên và của tất cả những ai hỗ trợ cho nỗ lực cải tiến chất lượng giảng dạy của giáo viên.

Kết nối với chúng tôi xuatban@PACE.edu.vn https://PACEBOOKS.PACE.edu.vn