Xác định sách là một trong những người thầy vĩ đại nhất, một trong những con đường ngắn nhất,
nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất trong quá trình thực học, khai phóng và chuyên sâu của mỗi người.
PACE nỗ lực xuất bản và phát hành các tủ sách quan trọng cho doanh giới, giáo giới và đại chúng.
 • Tủ sách doanh trí

  Gồm những cuốn sách thiết yếu dành cho doanh giới & doanh nghiệp, do Trường PACE tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách kinh điển

  Gồm những cuốn sách tinh hoa thế giới nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách giáo dục

  Gồm những cuốn sách thiết yếu dành cho giáo giới & cho ngành giáo dục, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách lịch sử

  Gồm những cuốn sách kinh điển về lịch sử và lịch sử văn minh thế giới, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách khai phóng

  Gồm những cuốn sách nhằm tiếp sức cho hành trình “Tự lực Khai phóng”, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

Tủ sách khai phóng | Tựa sách: VĂN MINH VÀ KHAI SÁNG

VĂN MINH VÀ KHAI SÁNG

Tác giả: Albert M. Craig
Biên dịch: Nguyễn Trung Kiên
Xuất bản: IRED Books

235,000 đ

 

VĂN MINH VÀ KHAI SÁNG

CIVILIZATION AND ENLIGHTENMENT

Tư tưởng khởi nguyên của Fukuzawa Yukichi
(Nhà khai sáng vĩ đại thời Duy Tân Minh Trị của Nhật Bản)

 

“Một cuốn sách quan trọng về nhà tư tưởng hàng đầu của Nhật Bản trong thế kỷ XIX. Để lần theo những nguồn gốc trong các tư tưởng của Fukuzawa và chỉ ra cho chúng ta rằng ông đã nhấn mạnh các khía cạnh cụ thể của tư tưởng phương Tây như thế nào và vì sao, Albert Craig đưa ra những nhận định sâu sắc và đầy xuất sắc về các áp lực kích thích sự thay đổi mà Fukuzawa đã thúc đẩy trong hành trình của Nhật Bản để đạt tới sự bình đẳng với phương Tây. Là công trình thành công một cách đầy ấn tượng, cuốn sách này là đóng góp nổi bật cho bộ môn lịch sử về giới trí thức và lịch sử Nhật Bản”.

- Fred G. Notehelfer, Đại học California, Los Angeles

 

“Xét về tầm quan trọng hàng đầu của Fukuzawa trong lịch sử tri thức và văn hóa của Nhật Bản hiện đại, tài liệu tiếng Anh về ông ít ỏi một cách đáng kinh ngạc, vì vậy, cuốn sách đầy hấp dẫn và trang nhã của Crag là một sự bổ sung đáng hoan nghênh. Bằng sự phân tích phong phú và tinh tế, Craig đã tái tạo lại cách đọc của Fukuzawa về các nhà tư tưởng khác nhau, từ Locke và những nhà tư tưởng hàng đầu của thời kỳ Khai sáng Scotland, Guizot và Buckle, cho đến các nhà địa lý học nổi tiếng của Hoa Kỳ. Tác giả đã đưa ra cảm nhận chân thực về kết cấu  và giọng điệu của giai đoạn giữa thế kỷ XIX - của thế giới khi nó lần đầu tiên tiến hành công nghiệp hóa – trong mối liên hệ với nhận thức của Fukuzawa”.

- Andrew Barshay, Đại học California, Berkeley

 

Cuốn sách này nói về một tư tưởng nảy sinh tại Scotland vào thế kỷ XVIII rồi sau đó du nhập vào Nhật Bản, nơi nó trở thành nền tảng của hệ tư tưởng cho sự thay đổi đầy cấp tiến. Tư tưởng đó là: tất cả xã hội đều đã tiến bộ, hoặc sẽ tiến bộ, qua các trạng thái từ “mông muội” đến “man di” và cuối cùng là “văn minh”.

 

Kết nối với chúng tôi xuatban@PACE.edu.vn https://PACEBOOKS.PACE.edu.vn