Xác định sách là một trong những người thầy vĩ đại nhất, một trong những con đường ngắn nhất,
nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất trong quá trình thực học, khai phóng và chuyên sâu của mỗi người.
PACE nỗ lực xuất bản và phát hành các tủ sách quan trọng cho doanh giới, giáo giới và đại chúng.
 • Tủ sách doanh trí

  Gồm những cuốn sách thiết yếu dành cho doanh giới & doanh nghiệp, do Trường PACE tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách kinh điển

  Gồm những cuốn sách tinh hoa thế giới nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách giáo dục

  Gồm những cuốn sách thiết yếu dành cho giáo giới & cho ngành giáo dục, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách lịch sử

  Gồm những cuốn sách kinh điển về lịch sử và lịch sử văn minh thế giới, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách khai phóng

  Gồm những cuốn sách nhằm tiếp sức cho hành trình “Tự lực Khai phóng”, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

Tủ sách kinh điển | Tựa sách: TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC HABERMAS

TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC HABERMAS

TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC HABERMAS

Tác giả: Andrew Edgar
Biên dịch: Nguyễn Đắc Kiên
Xuất bản: Viện Giáo dục IRED

135,000 đ

 

TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC HABERMAS

(Habermas: The Key Concepts)

 

Habermas: The Key Concepts gồm những tham khảo chéo đầy đủ cùng những gợi ý đọc thêm rất rộng, đây là cuốn sách tham khảo thiết yếu để tiếp cận một trong những lý thuyết gia xã hội học quan trọng nhất đương đại.

Jürgen Habermas (1929-) là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất của thời đại chúng ta, người bảo vệ mang tư tưởng độc lập cho "dự án tính hiện đại" ở thời kỳ được cho là hậu hiện đại. "Habermas: The Key Concepts" là cuốn sách hướng dẫn từ A đến Z tiện dụng để đi vào nhiều công trình từ triết học, xã hội học, chính trị học, pháp luật đến lý thuyết văn hóa của Habermas.

Cuốn từ điển này khảo sát các trước tác của Habermas về: 

 

 • Chủ nghĩa tư bản
 • Di truyền học
 • Pháp luật
 • Thuyết tân bảo thủ
 • Thuyết dụng hành phổ quát

Andrew Edgar là giảng viên cao cấp về triết học ở Đại học Cardiff. Ông là tác giả của Triết học Habermas (The Philosophy of Habermas) (Acumen, 2005) và Lý thuyết văn hóa: Những khái niệm then chốt (Cultural Theory: The Key Concepts) (đồng tác giả với Peter Sedgwick, Routledge, 1999).

 

a

a

Kết nối với chúng tôi xuatban@PACE.edu.vn https://PACEBOOKS.PACE.edu.vn