Xác định sách là một trong những người thầy vĩ đại nhất, một trong những con đường ngắn nhất,
nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất trong quá trình thực học, khai phóng và chuyên sâu của mỗi người.
PACE nỗ lực xuất bản và phát hành các tủ sách quan trọng cho doanh giới, giáo giới và đại chúng.
 • Tủ sách doanh trí

  Gồm những cuốn sách thiết yếu dành cho doanh giới & doanh nghiệp, do Trường PACE tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách kinh điển

  Gồm những cuốn sách tinh hoa thế giới nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách giáo dục

  Gồm những cuốn sách thiết yếu dành cho giáo giới & cho ngành giáo dục, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách lịch sử

  Gồm những cuốn sách kinh điển về lịch sử và lịch sử văn minh thế giới, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách khai phóng

  Gồm những cuốn sách nhằm tiếp sức cho hành trình “Tự lực Khai phóng”, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

Tủ sách lịch sử | Tựa sách: Bộ sách “LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI | Phần V: Thời kỳ Phục hưng | The Renaissance

Bộ sách “LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI | Phần V: Thời kỳ Phục hưng | The Renaissance

Tác giả: Will Durant
Biên dịch: Bùi Thanh Châu
Xuất bản: IRED Books

815,000 đ

 

 

 

LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
THE STORY OF CIVILIZATION

Phần V: The Renaissance | Thời kỳ Phục hưng

 

Phần V - Thời kỳ Phục hưng, Will Durant phân tích vai trò then chốt của nước Ý trong quá trình tạo xúc tác phát triển văn hóa và trí tuệ của thời kỳ này. Nước Ý đã trở thành một nhánh rễ chính cho sự phát triển thời kỳ Phục hưng, trong đó những thành phố của nó, như Florence, Venice và Rome, là những trung tâm hoạt động nghệ thuật và trí tuệ.

 

Không chỉ phát triển rực rỡ về nghệ thuật, khoa học, nước Ý cũng được coi là nơi khởi nguồn ra chủ nghĩa tư bản, khi họ đi tiên phong trong các hình thức ngân hàng, thương mại để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cho phép tích lũy của cải.

 

Di sản quan trọng của nước Ý vào lịch sử thế giới trong thời kỳ Phục hưng, là nơi hội tụ tâm văn hóa và tri thức. Các nghệ sĩ, nhà văn và nhà tư tưởng người Ý đã cách mạng hóa nghệ thuật và khoa học, khám phá lại di sản cổ điển của Hy Lạp và La Mã, đồng thời truyền cho nó sức sống mới và phù hợp với thời đại của họ. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael và các nghệ sĩ người Ý khác đã tạo ra một số tác phẩm nghệ thuật lâu dài và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhân loại, trong khi các nhà nhân văn và triết học người Ý như Petrarch và Machiavelli đã giúp định hình thế giới quan hiện đại.

 

Dưới ngòi bút uyên bác của Durant, thời kỳ Phục hưng khắc họa chiến thắng của lý trí và chủ nghĩa nhân văn đối với thế giới siêu nhiên và “Thuyết huyền bí" và chiến thắng này đã giành được ở Ý. Các nhà tư tưởng và nghệ sĩ người Ý đã tạo tiền đề cho kỷ nguyên hiện đại, với sự nhấn mạnh vào chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thế tục và nghiên cứu khoa học, đồng thời mở đường cho những biến đổi văn hóa và trí tuệ rộng lớn của nhân loại.

 

Phần V - "Thời kỳ Phục hưng" của Bộ sách Lịch sử văn minh Thế giới (gồm 11 phần) được chia thành 03 tập sách:

 

  • Tập 1: Thời phục hưng - Bình Minh
  • Tập 2: Thời Phục hưng - Chính Ngọ
  • Tập 3: Thời Phục hưng - Hoàng Hôn
Mua sách tại các gian hàng: SHOPEE TIKI LAZADA
Kết nối với chúng tôi xuatban@PACE.edu.vn https://PACEBOOKS.PACE.edu.vn