Xác định sách là một trong những người thầy vĩ đại nhất, một trong những con đường ngắn nhất,
nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất trong quá trình thực học, khai phóng và chuyên sâu của mỗi người.
PACE nỗ lực xuất bản và phát hành các tủ sách quan trọng cho doanh giới, giáo giới và đại chúng.
 • Tủ sách doanh trí

  Gồm những cuốn sách thiết yếu dành cho doanh giới & doanh nghiệp, do Trường PACE tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách kinh điển

  Gồm những cuốn sách tinh hoa thế giới nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách giáo dục

  Gồm những cuốn sách thiết yếu dành cho giáo giới & cho ngành giáo dục, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách lịch sử

  Gồm những cuốn sách kinh điển về lịch sử và lịch sử văn minh thế giới, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

 • Tủ sách khai phóng

  Gồm những cuốn sách nhằm tiếp sức cho hành trình “Tự lực Khai phóng”, do Viện IRED tuyển chọn, biên dịch và xuất bản

Tủ sách khai phóng | Tựa sách: Những vấn đề của xã hội học

Những vấn đề của xã hội học

Những vấn đề của xã hội học

Tác giả: Pierre Bourdieu
Biên dịch: Nguyễn Quang Vinh và Trần Hữu Quang
Xuất bản: Khoa học xã hội

255.000 đ

 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA XÃ HỘI HỌC
(Questions de sociologie)

 

Đây là cuốn sách được dịch từ nguyên bản tiếng Pháp Questions de sociologie – Những vấn đề của xã hội học, của P. Bourdieu, một trong những nhà xã hội học quan trọng nhất của nước Pháp nửa sau thế kỷ XX. Cuốn sách do hai nhà xã hội học Việt Nam Nguyễn Quang Vinh Trần Hữu Quang dịch thuật.

               Cái thú vị của cuốn sách này tập hợp các bản ghi chép những cuộc phỏng vấn sinh động của nhiều phóng viên với P. Bourdieu về những vấn đề nóng hổi của xã hội học gắn liền với thời sự nước Pháp trong những năm nửa sau của thế kỷ XX. Cuốn sách đề cập trực diện nhiều vấn đề cơ bản khá gai góc của xã hội học trong bối cảnh đời sống chính trị-xã hội của nước Pháp mấy chục năm trở lại đây.

               Là người bảo vệ mạnh mẽ cho giá trị của xã hội học với tư cách một ngành khoa học, P. Bourdieu viết như sau : "Trong ngành xã hội học, những giả thuyết gắn bó với nhau, những khái niệm, những phương pháp kiểm chứng, tức là tất cả những gì người ta thường gán cho một ngành khoa học. Vì thế, tại sao lại không gọi đó một ngành khoa học, khi thực sự như vậy ?" P. Bourdieu cho rằng sức khám phá của môn học đặc biệt này – trong bối cảnh văn hóa-xã hội của nước Phápkhiến cho một số người sợ hãi : "Cái khó khăn đặc biệt khi m xã hội học thường nằm chỗ người ta đều sợ những gì mà họ khám phá ra. Xã hội học không ngừng m cho những người thực hành đối diện với những hiện thực gai góc. Nó [tức xã hội học] thường m tan vỡ các ảo tưởng !"

               Cái khả năng "gỡ mặt nạ” của xã hội học đã hấp dẫn P. Bourdieu khiến cho ông yêu thích câu nói của nhà triết học Pháp G. Bachelard : "Chỉ khoa học về cái bị che giấu."

               Cuốn sách của P. Bourdieu kể cho ta thấy cuộc phấn đấu không ngừng nghỉ của nhà xã hội học của cả công chúng nữa – để xây dựng vững chắc một nền khoa học dấn thân, cùng với một ngôn ngữ khoa học ngày càng sắc bén không ngừng gần gũi hơn nữa với công chúng.

 

Nguyễn Quang Vinh, Trần Hữu Quang giới thiệu

Kết nối với chúng tôi xuatban@PACE.edu.vn https://PACEBOOKS.PACE.edu.vn